wz
http://wolf2.borec.cz

V. kapitola
Bitka v pevnosti

Nepřátel stále přibývalo a tak musel team vyjít dál na cestu jednoho velkého nebezpečí. Firzen ještě stále nemohl pořádně hýbat rukou, přesto ale souhlasil s odchodem. Erika se rozhodla jít s nimi, protože tam aspoň něco udělá pro dobro světa. Časně ráno, ještě za tmy po rychlé snídani vyšli svižným krokem. Wildrunovi a Deepovi se ještě chtělo spát, ale neměli na výběr. Rozhodli se, i když nikdo nevěděl, jestli to je bezpečné, jít do pevnosti, odkud utekli, kvůli oblečení Wildruna a meči Deepa. Nenápadně se proplížili až ke dveřím, až tam zjistili, že je stejně nikdo nepozoruje. Dveře však byli zamčené, Deep si rozvázal tkaničku u boty a vytáhl krátký drátek s háčkem na konci. Strčil ho do klíčové dírky a začal se tam s tím šťourat. Asi po třech dlouhých a únavných minutách ho Woody odstrčil, vzal drátek a začal dělat přesně to, co Deep. Asi za 10 vteřin zámek prasknul a oni mohli v klidu vejít. Otevřeli rozvrzané dveře a vešli. Před nimi vedli nahoru točité shody, které se později ztráceli se ve tmě. Šli nahoru a najednou se ozvala rána a Wildrunovo „Au!“. Woody ho seřval, ani by se to tak nedalo nazvat, protože jenom šeptal, bylo ale slyšet, že kdyby nebili tam, kde jsou, tak by mu dal pěstí úplně kamkoliv. Oči všech náhle strnuli dopředu, zdálo se jim, že je na schodech pořád větší světlo. Za jiných okolností by za něj byli rádi, ale teď to nevěštilo nic dobrého. Prát se na schodech a ještě proti pochodni nepřipadalo nikomu jako dobrý nápad, tak se dali na útěk ke dveřím, kudy přišli. Všichni se vyvalili ze dveří a utíkali pryč kamkoliv, kde nebudou vidět. Woody, Firzen a Deep skočili a zavěsili se za výstupky na strmé skále, Wildrun a Erika běželi jako o život do lesa nedaleko pevnosti, ze dveří ale už začali vybíhat Banditi, tak se schovali ve vysoké trávě. Skrz stébla plevelu pozorovali Bandity a Huntery, kteří hledali kohokoliv. Vypadalo to, že se nevrátí, dokud někoho nenajdou. Wildrun si uvědomil, že jestli teď někoho ti Banditi zabijí, bude mít na rukou jejich krev, protože to on vzbudil celou pevnost. Asi dvě desítky banditů prohledávali trávu a okolí pevnosti, až jeden z nich našel úplně rudou ruku na výstupku na skále. Nebylo to nijak daleko od kraje útesu, tak se zavěsil a vší silou na prsty dupl. Byla to Deepova ruka, Firzen a Woody se drželi jen několik metrů od Deepa. Ten padal kolem dvaceti metrů a pak spadl do větví stromu. Ozvalo se pouze praskání větví a Deepův dopad na zem. Jeden z Banditů, který nebyl o nic větší nežli ti ostatní zadal dvou Banditům a dvoum Hunterům, ať zkontrolujou Deepa, jestli je opravdu mrtvý a pak ať ještě zkontrolují, jestli tu byl skutečně sám. Wildrunovi vytryskli slzy, když slyšel Deepa padat, Erika se k němu připlazila a začala ho utěšovat, i když marně, Wildrun to dával vše za vinu sobě. Deep ale zdaleka nebyl mrtvý, jen dost pomlácený od větví stromu a od země, vždyť to nebylo tak málo. Když k němu přišla hlídka, tak ho otočili na záda. Deep měl otevřené oči, aby aspoň trochu věděl, co se děje. Ti čtyři na něj jen tak koukali, až jeden z banditů k němu natáhl ruku a mířil mu s ní na hrudník – chtěl zkusit, jestli mu ještě buší srdce. Deep musel jednat rychle, chytl Bandita za ruku, zvedl se ze země, otočil ho k sobě zády a ruku mu držel kolem krku, tou druhou držel onen drátek, co s ním páčil dveře a mířil mu jím na krk. Všichni čtyři byli překvapeni, jak rychle Deep zareagoval, ale neváhali a natáhli šípy do svých luků. Deep se celý třásl strachy, vždyť byl sám na 4 a jako zbraň měl pouze sebe a jeden krátký drátek. Woody si všiml ze skály jak dole Deep stojí, neváhal a seskočil ze skály rovnou na jednoho z Hunterů. Tomu zlomil zřejmě všechno, co se v jeho těle zlomit dalo. Problém byl v tom, že měl natáhnutý luk a luk není kuše, takže šíp vystřelil a prosvištěl těsně vedle hlavy Deepa. Druhý Hunter namířil svůj luk na Woodyho, ten byl ale rychlejší a vykopl mu ho z ruky. Šíp zastavil o skálu a luk odletěl za Woodyho. Hunter nečekal a vytáhl z toulce další šíp, tentokrát pro boj zblízka. Bodl špičkou směrem k Woodymu, ale probodl jen rozplynulý obraz Woodyho. Ten se objevil za Banditem, rozeběhl se a vší silou skopl Bandita i Huntera. Bandit se už ani nehnul, vždyť dostal mnohem větší ránu než jeho kolega, ale ten nepřestával být akční a ve vteřině se zvedl ze země. S pěstmi připravenými k boji vyskočil po Woodym a dal mu několik ran, většinu do obličeje. Woody se otřepal, teleportoval se za Huntera, chytl ho za ruce, chodidlo na záda a přišlápl ho k zemi. Hunter se nemohl hýbat. První co z Woodyho vypadlo bylo:
„Já už nemůžu.“ Firzen mezitím slezl ze skály, přeci jenom s probodlým ramenem nemůže jen tak skákat. Firzen přišel k Banditovi, vytvořil si v ruce ledovou kouli a zeptal se:
„Kde jsou Wildrunovi hadry a Deepův meč?“ na to se Bandit ani nepohnul. Firzen přiblížil kouli k jeho obličeji a zeptal se znova:
„Takže?“ Bandit cítil jak jde z koule chlad, tak řekl:
„Ve sklepě.“ Firzen se kouknul na Deepa a pak řekl:
„Trochu konkrétněji.“ Bandit tak koukal a nic neříkal. Firzen se stále přibližoval až z Bandita zase něco vypadlo:
„V pevnosti!“ Firzen zkřivil úsměv a řekl:
„Tak to bych fakt nevěděl.“ Bandit jen tak čuměl dopředu a nic. Firzenovy došla trpělivost a sotva se dotknul špičky nosu Bandita, tak mu pomalu začal zamrzat obličej průhledným, nepopraskaným ledem, až mu nakonec zamrzla celá hlava a Bandit se sklátil na zem.
„Teď jsi na řadě ty.“ řekl Firzen, otočil se k Hunterovi, který se pod Woodyho nohou neustále cukal, připravil si v druhé ruce zas ohnivou kouli a zeptal se:
„Takže kde že jsou ty věci?“ Hunter se kouknul na Bandita s hlavou v ledu a vyklopil ze sebe:
„Vejdete dveřmi do pevnosti, pak nahoru a do místnosti, pod kobercem je poklop tak po žebříku dolů a v jedný z těch krabic budou.“ řekl Hunter a čekal, že se u nic nestane. Woody řekl:
„No vidíš, teď už jsme kamarádi.“ a sotva to dořekl, kopl ho do hlavy. Hunter se ani nehnul, asi nebyl mrtvý, jen omráčený. Všichni se zvedli a šli oklikou, aby nemuseli šplhat po skále, k pevnosti. Najednou se Deep zastavil a zeptal se:
„Hej, teď mě teprve kleplo, kde je Wildrun a Erika?“ Firzen mu odpověděl:
„Schovali se v trávě, možná tam ještě jsou.“ Mezitím se Erika snažila utěšit Wildruna. Ten se najednou zvednul, utřel slzy a otočil se k Erice. Zeptal se jí:
„Myslíš, že to jenom hrál?“
„Určitě ano.“ odpověděla mu jen aby už nebrečel a nepřilákal tak Bandity, když sama věděla, že je to docela určitě jinak. Wildrun se pousmál, ale stále si nebyl jistý. Wildrun ji objal, Erika dělala všechno proto, aby ze sebe už nevydal ani hlásku, takže ho objala také. Rukou jí přejel po zádech směrem dolů a udělal něco, co by Eriku v životě nenapadlo – vytáhl jí z pouzdra na opasku nůž, odstrčil jí a rozeběhl se ke dveřím u pevnosti, kde na něj také čekali dva Bandité, kteří už ho ve tmě uviděli, dokonce poznali, že v ruce svírá nůž. Oba jen tak koukali, jak na ně běží, a čekali na vhodný okamžik, kdy my mu mohli zasáhnout ránu. Když už byl asi 5 kroků od nich, švihl kolem sebe zprava tím zubatým nožem. Bandit po jeho pravé ruce se tomu vyhnul, Wildrun alespoň využil rychlosti své ruky a bodl toho druhého do boku. Vytrhl z něj nůž, vytryskla krev, toho už si ale Wildrun nevšímal, otočil se na Bandita za ním a hned od něj dostal ránu pěstí, ani nestihl nic udělat. Zapotácel se a nakonec skončil na zemi. bandit na něj skočil a snažil se mu nůž vytrhnout z ruky, při tom už začínal křičet, aby přišli další Bandité, kteří mu s Wildrunem pomůžou. Wildrun ho ze sebe skopl kolenem, dal mu pěstí do nosu, zlomil mu kořen nosu a začala mu téci krev. Bandit se za něj chytl, Wildrun využil situace a probodl mu nožem bradu zespodu až po rukojeť. Erika ho běžela zadržet, ale Wildrun pokračoval. Sebral jednomu z Banditů klíč od vchodových dveří a odemkl je. Vpadl dovnitř, všude po chodbě svítily pochodně, takže bylo už všude vidět. Vyběhl po chodbě nahoru a jedinými dveřmi do místnosti. Tam na něj namířily všechny oči překvapených banditů, většina z nich tam posilovala, zbylí si třeba povídali nebo pili, jedli. Wildrun stál dva kroky před dveřmi, s otevřenou pusou a s krvavým nožem na ně koukal. Rychle se otočil a chtěl vyskočit dveřmi zpět na chodbu, už pochopil, jakou blbost udělal, že neposlechl Eriku a vrhnul se sám proti Banditům. Nejbližších několik Banditů ho chytlo za všechny ruce a nohy a ať Wildrun chtěl nebo ne, vhodili ho zpět do místnosti, kde dopadl na záda, spousta Banditů k němu přiskočila a mlátila ho do obličeje a do břicha a vytrhli mu nůž z ruky. Wildrun nemohl nic dělat a tak sebou jen cukal. Každou ranou se blížil k smrti, pomalu začínal tušit, že už se ven živý nedostane, hlavou mu probíhali vzpomínky na všechno, co za těch několik let, co je na světě prožil. Na Firzena, Woodyho, Deepa a Eriku, kterou kdyby poslechl, mohl žít. Už se s tím pomalu smiřoval. Litoval všeho co kdy udělal špatného, když se najednou dveře rozletěli podruhé, pěsti Banditů se už Wildruna nedotkli, jen ho drželo několik rukou za oblečení a vlasy. Ve dveřích se objevil Woody, za ním stála Erika, dál Firzen a na konci Deep.
„To na zemi patří nám.“ řekl Firzen a ukázal na Wildruna. Všichni ztuhlí Bandité se dali do pohybu, pustili Wildruna, ten jenom koukal na Deepa a říkal si, jak to mohl přežít. Woody a ostatní vyběhli proti Banditům a Hunterům a strhla se velká rvačka. Woody skopával Bandity jednoho po druhém dokud mu nějaký z nich nepodkopl nohy. Erika se vrhla proti Hunterům, uhnula se několika šípům, praštila jednoho z hunterů pěstí do brady, až tam bylo slyšet jak něco prasklo, chytla jiného za koženou vestu a praštila s ním vší silou o zem. Deep se rozeběhl proti jednomu z Banditů a chystal se ho kopnout, po jeho pravé ruce mezitím přiběhl jiný Bandit a podkopl mu nohy až si Deep odřel bradu o rozvrzanou dřevěnou podlahu. Firzen toho moc dělat jen s jednou rukou neuměl, tak spíše stál na místě a kdo se přiblížil mě rázem na bradě otisk jeho podrážky. Wildrun se pomalu zvedl ze země, vždyť byl také celý pomlácený. Nestíhal reagovat a tak jeden z Hunterů neváhal a prostřelil mu stehno šípem, pak ho kopl do břicha a na závěr ho přetáhl lukem po zádech, což Wildruna složilo zpět na zem. Dostal za to také nakládačku od Woodyho, který přiskočil ze země a ze dřepu ho kopl do obličeje špičkou boty a když byl Hunter v záklonu, kopl ho do břicha, odrazil se rukama od země a vpálil mu pěstí do huby. Hunter se svíjel na zemi, Woody mu vzal jeden šíp, který držel v ruce a zapíchl ho do nejbližšího Bandita. Erika mezitím našla svůj nůž a tak si začala podávat Bandity přesně tak, jak to pokaždé dělala, protože pěstmi jí to moc nešlo. Deep se zvedl a s vražednýma očima se pustil do toho Bandita, který ho skopl na zem. Držel ho za krk a mlátil mu vším co měl do břicha a hlavy. Bandit se nejdřív snažil bránit, pak už přestával a nakonec bezvládně visel v Deepově ruce. Deep mu sundal šátek, zamotal ho, zezadu ho obvázal jednomu Hunterovi kolem krku a zauzloval na dva uzle. Hunter pustil luk a šíp, padl na zem a snažil se si šátek odvázat, avšak mu to moc nešlo, Deep když už Hunter ležel na břiše mu šátek zas rozvázal, přeci jenom není vrah, i když by si to Hunter zasloužil. Hunter se nadechl jako kdyby měl šátek stále kolem krku a kouknul se na Woodyho partu jakoby si říkal, co s ním teď udělají. Deep ho kopnul kolenem do hlavy, Hunter si zase lehnul a už sebou ani necuknul. Už zbyli jen jeden Hunter a Bandit. Ti stáli nejdřív ve střehu a pak Hunter odhodil luk a šípy a vzdali se.
„Dobře, kde sou ty věci?“ zeptal se Woody.
„Jaký věci?“ zeptal se Hunter, zvednul obočí jakoby vůbec nevěděl, o co jde. Deep k němu přiběhl a kopnul ho do obličeje, což Huntera srolovalo na zem. Bandit se lekl, ale věděl, že když by se jen pohnul tak mu hrozí smrt, tak jen přihlížel. Deep Huntera chytl za triko a ještě mu vrazil pěstí do brady až mu začala téct krev.
„Takže ještě jednou, kde je můj meč?“ zeptal se Deep s rukou v pěsti. Hunter sotva otevřel jedno oko, kouknul se na Deepa a řekl:
„To jsi mohl říct hned a nemusel jsi mě kvůli tomu mlátit. Ten je pod tímhle kobercem, ve sklepě pod poklopem.“ řekl Hunter a znechuceně se díval na Deepa. Ten ho zahodil jako kus hadru a odkryl malý koberec. Vážně pod ním byl dřevěný poklop, Deep neváhal a otevřel ho. Firzena v tu chvíli napadlo, jestli všichni náhodou nelhali a nesou tam třeba další Bandité, nic takového tam ale nebylo, jen temná chodba, která vedla dolů a železná držadla, po kterých slezli Deep a Woody. Firzen, Wildrun a Erika tam zůstali s tím Hunterem a Banditem, aby třeba neutekli nebo něco podobného. Erika přiskočila k Wildrunovi, pomohla mu vstát, chytla ho za ramena, zatřásla s ním a pak se ho zeptala:
„Proč jsi to udělal? Proč jsi sem šel úplně sám? Kdybys počkal na ostatní tak tě nemuseli takhle zmlátit jako psa.“ Wildrun nevěděl co říct, teď už mu to taky připadalo jako blbost. Ještě než stačil jenom ceknout, přiskočil k němu také Firzen, šťouchnul do něj a řekl jen:
„Jsi prostě blbej.“
„Když já myslel, že Deep je mrtvej.“ vykoktal ze sebe Wildrun, na co mu Firzen hned odpověděl:
„A když bys je sám všechny pozabíjel, tak bys to určitě změnil, že jo?“
„Hele, to už je jedno,“ řekla Erika „hlavně že jsi živej a máš s Bandity už větší zkušenosti.“
„To doufám.“ řekl na to Firzen, kterému se zdálo, že z toho Wildrun vyvázl moc jednoduše.
„Ale“ řekl Wildrun, ale nedopověděl, protože si všimnul, že už Bandit nestojí tam, kde stál. Byl totiž za Firzenem, kopl ho do zad a ten jak padal smetl i Wildruna. Hunter sebral luk a šípy, které ještě před chvílí odložil a jelikož Wildrun i Firzen se váleli na zemi, jediný, kdo by mu mohl nějak uškodit byla Erika, namířil na ní lukem. Erika odtrhla oči z těch dvou a koukla se přímo na špičku šípu, který jí mířil na krk. Wildrun to viděl, tak se zvedl ze země jako by šlo o všechno a když Hunter pustil tětivu, mávl před Erikou rukou a měl veliké štěstí, že se mu šíp zapíchl do dlaně někde tam, kde začíná palec. Firzen se také zvedl z podlahy, otočil se k Banditovi a jak sebou tak škubnul, vymrštil nohu nahoru a ta kopla Bandita přímo do dolní čelisti. Ten se svalil k zemi, Hunter nabyl další šíp, ale nevystřelil ho tam, kam chtěl, protože mu Firzen vykopl luk z ruky, takže se šíp, který se nekontrolovatelně vystřelil z luku odrazil od stropu a spadl na zem. Firzen dal Hunterovi svojí zdravou rukou pěstí do boku a pak ho kopl do břicha, až v bolestech klesl zas k zemi. Bandit se mezitím zvedl, Wildrun si svíral ruku, kterou zřejmě zachránil Erice život a tak nemohl nic dělat. Erika vytáhla z pouzdra už tak dost krvavý nůž a hodila ho po Banditovi. Kdo ví, jestli se jí to povedlo náhodou, nebo to měla takhle nacvičené, ale nůž se Banditovi zapíchl do hrudníku, vyplivl krev, a z pusy plné krve vykoktal:
„Svině…“ Jen co to dořekl padl a už se ani nehnul.Erika si z něj vytáhla nůž, Wildrun, který byl ze všech asi nejvyčerpanější, rozlomil šíp a vytáhl si ho z ruky. Bolelo ho to tak moc, že s dlaní nemohl hýbat, radši ani nesvíral prsty. Z poklopu se vynořila hlava Woodyho a všichni vyskákali ven, Deep se svým mečem, Woody podal Wildrunovi oblečení, ale to nebylo všechno, co měl, držel ještě toulec šípů a luk dlouhý asi 5 stop.
„Tohle se mi docela líbí, docela pěkný, co říkáte?“ Firzen se na to chvíli díval a zadržoval smích, pak už ale nevydržel a vyprskl smíchy. Woody se na něj tak podíval a řekl:
„Co je na tom tak blbý?“
„Ale nic, jdeme, ne?“
„Počkej, Wildrun by si možná mohl vzít ty hadry na sebe, ať už se s tím netaháme. Všichni se na Wildruna podívali a ten řekl:
„No dobře, minutku.“ jen co to dořekl položil si oblečení na zem a chtěl si sundat mikinu, ale viděl, jak na něj zírá 8 očí.
„Já ale nemůžu, když na mě takhle všichni čumíte.“
„Dělej, nemáme čas.“ řekl mu bráška a všichni se otočili k Wildrunovi zády. Wildrun se Během půl minuty převlékl, v novém oblečení se cítil pohodlněji a bylo mu tepleji, oblečení, co měl do teď, nechal v místnosti a odešli. Vyšli dveřmi a najednou se Deep otočil na Woodyho a zeptal se:
„Kam teď?“ Na to se Woody zamyslel a řekl:
„No, kam teď… Dobrá otázka a já říkám rovně.“ Deep na to hodil takový blbý obličej, kývnul hlavou a zeptal se:
„To je…?“ Firzen se rozhlédl a řekl:
„Támhle, čumte.“ ukázal na jediní místo v lese kolem nich, kde byly stromy asi o 2 metry dál od sebe, než jinde. Tak se skupinka sebrala a vyšla tím směrem, kudy Woody ukázal.
Novinky

Home


O hře

Příběh
Postavy
Tipy do hry


Ke hře

Downloady
Recenze předělávek lf
Obrázky
Bannery
Komixi
Videa
Hlášky při hraní


Pro návštěvníky

Chat
Ankety
Guestbook
Odkazy


Podpora

Napište nám

TOPlist